Županska Akademija

By | 2019-08-28T22:19:29+00:00 avgust 26th, 2019|0 Comments

Današnja vloga župana je vsak dan bolj izpostavljena, zato se je na to vlogo še posebaj potrebno pipraviti. Najpomebnejši del županovanja je ostati trdno prepričan v svoj program in biti zvest samemu sebi. Zato smo v Županski Akademiji, ki deluje znotraj toBe Instituta pripravili izobraževanje za vse tiste, ki se kot župan še vedno ukvarjate z »nespečnostjo«. Ali pa razmišljate, da bi kdaj vstopili v lokalno politiko.

Zakaj je pomembno bodoče župane pripraviti na prihajajoče poslanstvo:

Vsak kandidat bo dobil celovit pregled, kaj ga čaka v naslednjih štirih letih, ko bo izvoljen v župana. Tako mora biti že sama kandidatura temeljito pripravljena, predvsem pa sprejeta resna in odgovorna odločitev posameznika. Zavedati se moramo, da se vsaka misel, ki jo bomo predstavili javnosti, lahko v veliki meri tudi uresniči, kar pomeni, da bomo morali zanjo prevzeti odgovornost. Namreč javno izražene misli ne moremo več zanikati ali izbrisati.

za več informacij pišite na info@zupanska-akademija.si

SPOZNAVANJE SAMEGA SEBE

V sklopu izobraževanja bomo preko izpolnjevanja psiholoških testov med drugim kandidatom omogočili spoznati tudi samega sebe. Pri svojem delu uporabljamo več metod, ki so odvisne od tega, kaj želimo doseči. Tokrat smo se odločili za Belbinov test. Metoda dr. margareth Belbin se je uveljavila predvsem pri timskem delu, s pomočjo katere ugotavljamo, katero vlogo v timu najbolje obvladujemo. Pri testu ni glavno vprašanje, kaj kandidat ve in katere veščine obvlada, temveč kako se posameznik odzove na situacije. Tako lahko kandidat oz. potencialni kandidat že v naprej predvidi, kakšne sodelavce si bo moral poiskati, da bo sam kot župan najbolj suveren. V času, ko bo vodil občino, se ne bo smel ukvarjati sam s seboj, temveč z vodenjem.

VOLILNA KAMPANJA

Zvedati se moramo, da je ravno osebnost župana tista, ki jo volivci volijo. Zato je ključno graditi na stabilni osebnosti bodočega župana, ki je bistvenega pomena pri samem vodenju občine. Župan mora biti ves čas »svetla točka«, ne glede na viharje, ki se dogajajo okoli njega. V prvi vrsti boste župani pod budnim očesom volivcev, ki pričakujejo izpolnitev vseh obljub, ki jim jih boste dali. Podane obljube vsekakor vplivajo na končni rezultat izvolitve, zato je pomembno, da je volilni program dovolj temeljito in realno pripravljen. V nasprotnem primeru je pritisk javnosti lahko premočan. Praksa je pokazala, da župani posledično pogosto prenesejo takšen pritisk na občinsko upravo. Ta sicer začne delati hitreje, vendar najpogosteje po bližnjicah, kar pa vzporedno povzroča napake. Ko pa obljube le izpolnijo, so občani večinoma nezadovoljni, predvsem zaradi površnosti. Zato je pomembno, da, preden pričnete dajati obljube, spoznate, kje so vaše meje, pristojnosti in kaj je v današnjem času mogoče izpolniti. Obljubljajte samo tisto, kar je realno. Zavedajte se, da bodo mediji prvi opazili nezadovoljstvo volivcev, ki pogosto s svojim poročanjem še potencirajo in napihujejo negativne dogodke.  Prav zaradi tega kandidat za bodočega župana nikoli ne sme odreagirati na »prvo žogo«. Če sam ni dovolj vešč komuniciranja, mora v svoji ekipi imeti dobrega predstavnika za stike z javnostjo. Ta sicer ne sme delovati samo v času negativnih dogodkov, ampak mora prevzeti celotno vodenje volilne kampanje. Seveda pa mora kandidat za župana poskrbeti za čim manj indicev za spodbujanje negativnih dejanj. Enaka načela komuniciranja z javnostjo bi morali upoštevati tudi že obstoječi župani.

ŽUPAN NE SME BITI VODEN, ŽUPAN MORA VODITI

Sprejemanje odločitev je najpomembnejša pristojnost župana. Župan nikoli ne sme »padati« pod vpliv, temveč mora imeti izoblikovano svoje mnenje. Če ga nima, pa se mora o določeni temi posvetovati. Čas sprejemanja odločitev ne sme biti predolg, seveda pa je odvisen od vrste odločitve.  Zelo velik vpliv na župana ima lahko politika, čeprav je dandanes tako, da niti več ne vemo, od koga je politika, kdo jo ustvarja ali vodi. Politika je izgubila kredibilnost, hkrati pa ohranja moč. Tukaj se dogajajo različna podtikanja, izsiljevanja, zato je pomembno, da župan nikoli ne podleže pritiskom, temveč se vedno odloča po svoji vesti.

ŽUPAN IN MANAGEMENT

Župani so v osnovi managerji, vendar jih ne smemo primerjati z managerji v gospodarski panogi, saj je tam v večini prednost denar, v občini pa ljudje. In če gledamo na občino kot na podjetje, moramo določiti njen »produkt«. Produkt občine je »udobje bivanja«. Udobje temelji predvsem na potrebah in željah občanov. Tako smo izdelali lestvico s 65-imi parametri, s katerimi lahko primerjamo občine med seboj. Da bodo župani lahko dvigovali kvaliteto bivanja, jim bo v pomoč lestvica, ki se je obogatila s podatki Fakultete za Upravo Univerze v Ljubljani. Vsak kandidat bo za svojo občino prejel tudi razpoložljive podatke, ki vam bodo v pomoč pri pripravi volilnega programa, ki mora temeljiti na realnih osnovah.

za več informacij pišite na info@zupanska-akademija.si

ŽUPANOVANJE IN MULTIDISCIPLINARNOST

V okviru vodenja občine je potrebno pristopiti multidisciplinarno in potrebno je obvladovati ter medsebojno usklajevati številne strokovne vsebine, ki tvorijo občutljiv mehanizem, od katerega je odvisna lokalna skupnost, kakovost življenja občanov ter njihov razvoj in napredek. Delovanje lokalne skupnosti je torej v veliki meri odvisno od strokovnosti in usposobljenosti vseh zaposlenih v občinskih strukturah. Ravno sprotno in nenehno izobraževanje je tisti dejavnik, ki ohranja takšne mehanizme dinamične, v stiku z realnim življenjem in sposobne, da se lahko odzivajo na njegove izzive. Še več, tako kot uspešno in rastoče podjetje mora tudi občina zagotavljati znanje svojih delavcev, da bo, kot lokalna vrhovna inštitucija, na čelu razvoja družbenega življenja svojih občank in občanov.

Program: Predvolilna kampanja

Predavanja potekajo 4 ure (pričnemo ob 8:00, končamo ob 12:00)

Vsebina programa:

 • Zakonitosti obdobja pred začetkom uradne kampanje
 • Kandidat
 • Časovnica pred volitvami
 • Strategija, pozicioniranje kandidata
 • Deset zakonov predvolilne kampanje
 • Krizni PR
 • Komuniciranje (sebe, programa)
 • Raziskave (polling in targeting)
 • Nastop pred mediji (soočenje)

Program: Komuniciranje s ciljnimi javnostmi

Predavanja potekajo 6 ur (pričnemo ob 10:00, končamo ob 13:00, vmes pavza za kosilo 1 uro in nadaljevanje ob 14:00 do 17:00)

Vsebina programa:

USPEŠNO KOMUNICIRANJE (2 uri):

 • Osnovni zakoni komunikacije
 • Kako sestavimo učinkovito sporočilo
 • Tehnike učinkovitega komuniciranja
 • Neverbalna komunikacija
 • Čustva, njihova uporaba in obvladovanja

JAVNO NASTOPANJE IN UMETNOST GOVORNIŠTVA (2 uri):

 • Priprava na govorni javni nastop
 • Kako pripraviti učinkovit in prepričljiv govor
 • Obvladovanje časa, prostora in množice pri nastopu
 • Premagovanje zavor in treme

SKLADNA PODOBA KANDIDATA (2 uri):

 • Govorica oblačil
 • Oblačila za različne formalne in neformalne priložnosti

Program: Veščine za učinkovitejše črpanje evropskih sredstev

Predavanja potekajo 4 ure (pričnemo ob 8:00, končamo ob 12:00)

Vsebina programa:

 • Kaj so evropska sredstva
 • Kakšen je namen kohezijske politike
 • Kateri so viri financiranja
 • Kdo lahko zaprosi za sredstva iz strukturnih in kohezijskega sklada
 • Kje lahko zaprosim za sredstva iz strukturnih in kohezijskega sklada
 • Kje najlažje pridobim informacije

za več informacij pišite na info@zupanska-akademija.si

Tisti, ki želite v celoti spoznati delovanje občine, lahko preberete v knjigi: DINAMIČNI MODEL VODENJA LOKALNIH UPRAVNIH SISTEMOV


If you want solutions for your problems, please contact me:

ga.g.

About the Author:

Milan Krajnc is an expert in solving the challenges that arise from the interaction of different personality types within a company or organisation of any size and scope, from local to national levels. He is able to complete projects that are already being undertaken as well as initiate transformation from the very beginning. He seeks out the root of a problem and eliminates it. He is the creator of the Dynamic Leadership Model.

Leave A Comment