Stanje okolja je odraz našega načina razmišljanja

By | 2019-07-15T09:25:24+00:00 julij 15th, 2019|0 Comments

V prispevku želim prikazati, kako je vse okoli nas odvisno od nas. Veliko izkušenj imam z delom v poslovnem svetu in vedno znova se mi potrjuje, da s pomočjo svojih »neurejenih« misli in miselnih vzorcev naredimo tudi poslovanje neurejeno. Ko sem začel o tem razmišljati globalno, sem ugotovil, da je popolnoma enako z odnosi med prijatelji in družinskimi člani, na koncu koncev pa tudi z našim odnosom do okolja. Tako smo v našem podjetju začeli razmišljati celovito, ne samo na področju poslovnih procesov, temveč:

  • Kako rešiti svet?
  • Kako preventivno delati, da ne bo še slabše, vzporedno pa naravni in poslovni sistem spravljati v prvotno obliko.

Tako smo podjetje razdelili v tri segmente: Čistimo okolje, Čistimo procese in Čistimo odnose. Medtem, ko smo slednja dva že dodobra razdelali in razvili, smo pri prvem šele na začetku. Vendar tukaj nismo sami. Poznamo veliko strokovnjakov, ki to zelo dobro obvladajo in so danes združeni v Ekoremediacijsko mrežo Slovenije. V tem prispevku predstavljam svojo pot do ekoremediacije.

Ko sem še delal kot fizik, so bile moje prve poslovne poti usmerjene v urejanje procesov, kako narediti poslovni proces optimalen. To mi je tudi uspevalo. Ko pa sem v nekaterih primerih preveril, kako stvari napredujejo v praksi, sem bil razočaran, saj so podjetja moje rešitve samo delno sprejela ali pa sploh ne. Po razgovorih sem ugotovil, da težava sploh ni bila v procesu, ki sem ga izdelal, temveč v ljudjeh, ki se nanj enostavno niso mogli navaditi. Zato sem svoje znanje fizike in projektnega vodenja nadgradil z motivacijskimi metodami. Tako so ljudje, ki so bili vključeni v prenovo procesa, to tudi izvajali še dolgo potem, ko sem postavil sistem. Pa vseeno ne tako zelo dolgo, saj so se vedno znova vračali na stare poti. Res mi ni bilo jasno zakaj, saj sem bil prepričan, da sem uporabil vse znanje tega sveta.

A sem se zelo motil. Šele, ko sem podrobneje začel spoznavati delovanje celotnega podjetja, sem ugotovil, da popolnoma vsi »ukazi« prihajajo z vrha, od direktorja. Kar je pomenilo, da moje delo spodaj v procesih nikoli ne bo zaživelo, dokler bo on vedno na enak način sporočal informacije v proces. Takrat mi je postalo jasno, da bi bilo za podjetja veliko ceneje, če bi že samo direktorji spremenili nekatera prepričanja, navade in način komunikacije, kot pa da gredo v prenovo celotnih sistemov. Vendar pa je bilo zaradi močnega ego stanja direktorja veliko lažje in ceneje spremeniti navade 500 ostalih zaposlenih.

Nato sem začel opazovati, kako se informacija direktorja prenaša po hierarhiji na procese in si preko odmikov v procesih začel ustvarjati psihološko sliko posameznega direktorja. Nekatere sem celo tako dodobra spoznal, da sem po odstopanju pri nekem procesu vedel, kako se je zjutraj pogovarjal s svojo ženo. To je bilo sicer zabavno, vendar ni vodilo nikamor. Predvsem so me zanimali vzroki, zakaj podjetju povzročajo težave in kako to odpraviti (zamenjava direktorja je bila zadnja misel).
Ker sem imel že veliko praktičnega znanja pri izdelavi psiholoških profilov, sem to znanje nadgradil še s teorijo. Najprej z realitetno terapijo, ki sem jo študiral v času, ko sem se najbolj ukvarjal s projektnim vodenjem, saj sem z njeno pomočjo učil ljudi sprejemati odgovornost. In nato še z nevrolingvističnim programiranjem in transakcijsko analizo. Vse tri metode so metode psihoterapije. Ko sem imel dovolj teoretičnega znanja, sem videl, da se direktorji tako vedejo, ker se drugače ne znajo. Takega vedenja in karakterja so se namreč naučili v otroštvu. Njihovi prvi učitelji in vzorniki so bili starši, ki so se tega tudi sami naučili od svojih staršev. Tako so vse vedenjske vzorce prenesli iz svojega otroštva. Seveda to ne sme biti izgovor, saj so vsi polnoletni, dejstvo pa je, da če se tega ne zavedajo, tudi ne morejo ničesar spremeniti.

Lahko bi torej rekli, da njihovo otroštvo upravlja s podjetjem. Tako sem uspel razviti in se naučiti tehnik, ki pomagajo pri čiščenju podzavesti in odstranjevanju vzorcev iz otroštva. Psihologi jim rečejo psihološke smeti in jaz sem se jih naučil očistiti. Pravzaprav sem opazil, da znam počistiti poslovni proces in podzavest človeka, da tako ne vstavlja »smeti« v poslovni proces. Potrebno je torej samo spremeniti način razmišljanja in nehamo povzročati težave tako sebi kot tudi drugim.

Takrat sem bil prepričan, da lahko rešim ves svet. Vendar sem si dejansko šele tedaj odprl oči. Jasno mi je postalo, da človek s takšnim načinom mišljenja ne povzroča le težav v poslovnem svetu, temveč tudi v osebnih odnosih in v okolju. Odnose sem zelo hitro rešil, saj smo odprli zakonsko svetovalnico in podjetje za izobraževanje, ki se ukvarja s prenovo tega. Kako ravnati pri reševanju okolja pa mi ni bilo niti približno jasno. Če direktorju danes spremenim način mišljenja, bo rezultat v podjetju opazen že jutri. Če predsedniku države danes spremenim način mišljenja, pa bo voda jutri še vedno zastrupljena. Samo s preprečevanjem onesnaževanja narave je nikoli ne bomo povrnili v prvotno stanje, pač pa bo narava sama naredila tako, kot je najbolje za njo. To pa bi lahko pomenilo, da bo pri tem odstranila tiste, ki jo uničujejo. Torej nas, ljudi, človeštvo. Tega pa si ne želimo.

Zavedel sem se, da samo s spremembo mišljenja ne bomo rešili sveta – poleg človeške »duše« moramo namreč rešiti še človeško naravo.

Tako sem se srečal s pojmom: ekoremediacija

Ekoremediacija (ERM) je uporaba naravnih sistemov in procesov za varovanje ter obnovo okolja in pomeni osnovo za ekosistemske tehnologije. Dodatna vrednost ERM je, da prinaša ponovno oživitev že degradiranih delov okolja, kar je izjemna vrednost in največ, s čimer vračamo vrednost okolju. To je pomembno tudi zato, ker se z obnovljenim okoljem vrača njegova vrednost, saj ga je mogoče uporabiti za razvoj drugih dejavnosti. Z ERM varujemo ekosistemsko pomembna območja pred onesnaženjem in omogočamo istočasno sonaravni razvoj, saj naravo koristimo za razvoj. S tem pa zmanjšujemo učinke naravnih nesreč.

Ekoremediacija je ukrep za vzdrževanje ravnotežja v okolju in njegovo krepitev, kar pomeni večanje samočistilnih sposobnosti okolja. Zaradi preventivne in istočasno kurativne vloge ima ekoremediacija izjemno vrednost in bi jo bilo potrebno vključevati v razvojne načrte.

Preventivna vloga ekoremediacij

Pri vseh planiranih posegih v okolje je potrebno primerjati, upoštevati in izvajati tudi ekoremediacije kot preventivne ukrepe. Popravljanje škod v okolju je precej dražje in nezanesljivo v primerjavi s preprečevanjem degradacije. Zato dajemo pomembno vlogo izobraževanju, saj ERM omogočajo razumevanje delovanja narave, procesov v naravi njihovo spremljanje (npr. čiščenje vode, zadrževanje težkih kovin v prsti, blažitev hrupa). Pomembno težo ima tudi informiranje, obveščanje in vseživljenjsko učenje. Preventiven pomen ERM je izjemen, ker vključujejo različne ciljne skupine, od otrok do starejših, različne poklicne profile in zakonodajalce.

Kurativna vloga ERM

Zaradi potrebe po uporabi preverjenih postopkov sanacije okoljskih škod, ki so nastale pogosto zaradi neupoštevanja naravnih okvirov, se ERM uporablja tudi za sanacije škod. Z ekosistemskimi tehnologijami lahko zmanjšamo in odpravljamo posledice naravnih ujm (poplave, suše, plazovi itd), netočkovnega onesnaževanja (kmetijstvo, turizem, promet, industrija, odlagališča in razpršena poselitev). Z relativno nizkimi stroški lahko dosežemo velike učinke pri zaščiti življenjskega okolja, vodnih virov, potokov, rek, jezer, podtalnice in morja. Osnovne funkcije ekoremediacij so velike puferske, samočistilne in habitatne sposobnosti. Te bi morali izkoristiti pri varovanju vodnih virov, onesnaženih zemljinah in sedimentih ter pri blažitvi učinkov klimatskih sprememb.

Sam sem v neposrednih stikih s strokovnjaki ugotovil, da je bil poseg v naravo v zadnjih stotih letih zelo nasilen in da smo si veliko današnjih vremenskih pojavov »zakuhali« sami. Enako se je dogajalo s samim človekom, saj je v zadnjih stotih letih pozabil na sebe in drvel z neverjetno hitrostjo naprej, pri čemer se je ukvarjal z vsem drugim, samo s seboj ne.

Tako se je v človeški podzavesti nabralo veliko psihološkega prahu, nekaj celo v DNK, česar pa ni mogoče spremeniti čez noč, temveč gre za proces daljšega obdobja. Enako je v naravi. Ne moremo je rešiti čez noč, lahko pa s počasnimi ukrepi zlagoma vrnemo naravo k naravi, torej njej sami.

V osnovi smo vsi direktorji, vsi upravljamo s podjetjem, ki se imenuje naše življenje. Vendar pa nimamo na razpolago neomejenih virov, še najmanj pa časa. Če želimo uživati čas, ki nam je namenjen na tem svetu, moramo biti iskreni do sebe in narave. Z iskrenostjo ne bomo komplicirali poslovnih procesov, prijateljskih in družinskih odnosov. Toliko, kolikor bomo imeli radi sebe, bomo imeli radi druge in naravo.

Najprej moramo torej imeti radi sebe, pri tem pa se moramo zavedati, da moramo dihati najbolj čist zrak, piti najbolj čisto vodo in živeti v najlepšem okolju. Vendar vsega tega ne moremo ustvariti samo za sebe, saj smo del velike celote, in le s pozitivnim mišljenjem bomo lahko prispevali k celoti. Tako v poslovnem svetu ne sme biti končni cilj samo dobiček, temveč mora biti to logična posledica, poseg v naravo pa ne sme biti samo zaradi zadovoljevanja potreb, temveč nam mora povrniti naravne lepote.

Popolnoma vsa dejanja so odraz nas samih, vse, kar vidimo »grdega« v okolju, je tudi pri nas, sami smo to ustvarili.

Psihoterapija za človeka, reorganizacija za podjetja in ekoremediacija za naravo so samo prehodna »orodja«, da rešijo naša življenja, da povrnejo življenje v prave tire. Morda bomo kasneje na njih pozabili, vendar pa bomo morali po njihovih načelih živeti naprej.

 

*-ta prispevek sem napisal pred desetimi leti in danes je vse to združeno v Dinamičnem modelu vodenja, model, ki dleuje v celoti po principih narave


If you want solutions for your problems, please contact me:

ga.g.

About the Author:

Milan Krajnc is an expert in solving the challenges that arise from the interaction of different personality types within a company or organisation of any size and scope, from local to national levels. He is able to complete projects that are already being undertaken as well as initiate transformation from the very beginning. He seeks out the root of a problem and eliminates it. He is the creator of the Dynamic Leadership Model.

Leave A Comment